Štátny komorný orchester Žilina realizuje projekt podporený z grantu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s názvom Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina

 

Kód projektu: CLT01005

Názov projektu: Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra

Program: Kultúra

Začiatok realizácie projektu: 27. 07. 2020 – 30. 11. 2023

Schválený projektový grant: 937 752 €