Fatra House of Arts

Slovak Sinfonietta Žilina

MgA. Karel Hampl
General Manager of Slovak Sinfonietta Žilina

karel.hampl@skozilina.sk

hampl.karel@gmail.com

+421 412 451 113

+421 917 143 946

Ing. Ľubomír Klimek
Property Manager Of Slovak Sinfonietta Žilina

+421 412 451 118

+421 903 847 779