V rokoch 1983 až 1988 bola budova Domu umenia Fatra v Žiline zrekonštruovaná pre potreby Štátneho komorného orchestra v Žiline. Pri prestavbe odstránili aj pôvodný nápis na fasáde „GRAND BIO UNIVERSUM“, ktorý sa však sa na fasáde budovy tento týždeň opäť objavil.

 

celý článok:

https://zilina.sp21.sk/a/10171/na-dome-umenia-fatra-sa-opat-objavil-povodny-napis-grand-bio-universum?fbclid=IwAR2qTi1FkPQ0pAQB2wInETZ5NApmGXA96wGdnjcAtNtCZL20IttVcFM9aKA