účinkujú:
Michaela Pastorková
Zuzana Burianová
Jaroslava Sýkorová, scenár, réžia

Baloga trio:
Miroslav Baloga, husle
Vladimír Homola, cimbal
Michal Kvitkovský,  kontrabas

 

„More!“ * … po stopách rómskej kultúry
 ( * človeče!)

Posvieťme si s menšími na kultúrne menšiny!

Výchovný koncert pre deti základných škôl.

 

Ponorte sa s nami do zábavno-vzdelávacieho predstavenia, v ktorom budeme spolu objavovať rómsku kultúru.

Viete, čo je „VUPORK“? No predsa „Výskumný ústav pre objavovanie rôznorodosti kultúr“!  Jeho (zatiaľ) jediné dve výskumníčky, Hela Dušičková a Božena Halušková, musia splniť dôležitú misiu: zozbierať informácie o rómskej kultúre.  Aký poklad v sebe ukrýva?

Pod vedením týchto dvoch výskumníčok sa dozvieme zaujímavosti o Rómoch, ich jazyku, hudbe a tanci.

Interaktívne predstavenie, ktoré prostredníctvom humoru a hudby ukazuje cestu k porozumeniu kultúry národnostnej menšiny a pripomína dôležitosť tolerancie inakosti.

Zábavný výchovný koncert pre deti základných škôl s hudbou v podaní Baloga tria.

 

Zameranie: základné školy  (1. aj 2. stupeň)
Priestor: Dom umenia Fatra
Termín a čas: piatok 26.mája o 9:00 a o 11:00
Trvanie: cca 45 min.

 

Podujatie sa uskutoční v rámci  projektu Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina”, ktorý je financovaný z fondov EHP.

Viac na: https://www.preladmenanovuvlnu.sk/

Podujatie organizuje Občianske združenie MUSICA CLASSICA ŽILINA – Partner 1 v projekte, na základe Partnerskej dohody č. 1 – štatutár Vladimír Hvizdák
kontakt: vhvizdak@gmail.com, +421 904 561 978