Štátny komorný orchester Žilina realizuje projekt Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 937 752 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 149 576 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a podporený aktuálne sumou 143 161 € priamo z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. V októbri 2022 zaznel koncert ŠKO už vo vynovenej sále, ktorej rekonštrukcia sa realizovala v 2. fáze projektu.

celý článok tu:

Dom umenia Fatra, sídlo Štátneho komorného orchestra v Žiline, má za sebou ďalšiu fázu rekonštrukcie