– Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v SR Terje Theodora Nervika a nórskych hostí v Dome umenia Fatra v Žiline v stredu 15. 6. 2022.
 
– Aktuálny stav projektu obnovy DUF – Prelaďme na novú vlnu prezentoval generálny riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina Karel Hampl.
 
– O vzniku Štátneho komorného orchestra Žilina a jeho umeleckých aktivitách informoval bývalý riaditeľ ŠKO Vladimír Šalaga.
 
– Súčasťou predstavenia projektu obnovy a priestorov objektu bola i hudobná prezentácia komorného telesa ŠKO – Suchoňovho kvinteta (v zložení: Vladimír Sýkora – flauta, Mário šebeň – hoboj, Bibiána Bieniková – klarinet a umelecké vedenie, Ida Chovanová – fagot, Nazar Spas – lesný roh) s dielami slovenského skladateľa Eugena Suchoňa a nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega.

autor fotografií: Roderik Kučavík