štvrtok 17. 03. 2022 o 19.00 hod.

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Lars Magnus Steinum, husle, Nórsko
Miroslav Potfaj, husle

program:

Dmitrij Šostakovič (arr. Lena Sierova)
Päť kusov pre dvoje huslí a orchester 

Johann Sebastian Bach
Koncert d mol BWV 1043 pre 2 huslí, sláčiky a basso continuo

Joseph Haydn
Symfónia č. 94 G dur „S úderom kotlov“

 

Ďalší z medzinárodných projektov, v ktorom v prvej polovici programu vystúpia s orchestrom dvaja skvelí huslisti – Lars Magnus Steinum z Nórska, koncertný majster Filharmonického orchestra v Bergene a Miroslav Potfaj, ktorý trvale pôsobí ako sólista a organizátor hudobného života v Nórsku a na Slovensku je známy hlavne vďaka CD Rinaldove odkazy, kde oživil so svojimi priateľmi odkaz legendárneho Rinalda Oláha. Druhá časť programu bude patriť jednej z najznámejších klasických symfónií S úderom tympanov od Josepha Haydna, ktorá patrí k obľúbeným repertoárovým skladbám čestného šéfdirigenta ŠKO Leoša Svárovského aj členov orchestra.

Koncert sa konal v rámci projektu obnovy Domu umenia Fatra „Prelaďme na novú vlnu“.

Koncert sa konal v rámci Husľovej dielne.

autor fotografií: Roderik Kučavík